Rekeningen en beleggingen

Thesauriebeheer: contactpunten (PDF)

Cash services

Tel:

02/222.50.25

Mail: PF-Cash@belfius.be

Voor alle inlichtingen over uw rekeningen en betaalmiddelen; voor alle opzoekingen op uw rekeningen (duplicata van rekeningafschriften, attesten enz.).

Bestelling van operationele documenten gelieerd aan het rekeningnummer

Tel:
Fax:

02/222.40.50
02/285.35.60

Mail: documents@belfius.be

Bestelling van operationele documenten gelieerd aan het rekeningnummer (cheques, overschrijvingen, stortingen, rekeninguittreksels,…)

Sociale rekeningen

Tel:

02/222.90.75

Mail: Sociale-rekeningen@Belfius.be

Voor alle vragen over de socialebijstandsrekeningen, de rekeningen Budgetbeheer, Systeem I–rekeningen,…

Wedersamenstelling van een huurwaarborg: 02/222. 19 03

Belfius Contact Electronic Banking

Tel:

02/222.87.20

Mail: ContactCenterPubliLink@Belfius.be
Publilink@belfius.be
Beleggingen

Tel:

02/222.88.44

Mail: Invest@belfius.be

Om uw beleggingen te optimaliseren staat de CC Invest ploeg steeds ter uwer beschikking

Gecentraliseerde verrichtingen

Tel:

02/222.80.20

Voor alle vragen over het Gemeentefonds, de provincie; de opcentiemen ; investeringstoelagen, werkingstoelagen ; bijdragen R.S.Z.P.P.O. ; rechtstreekse en ambtshalve opnemingen…

Beheer rekeningen

Tel:

02/222.83.00

Voor alle vragen over het openen en afsluiten van rekeningen; het beheer, de wijziging, de controle op de handtekeningbevoegdheden…

Collectieve overschrijvingen

Tel:

02/222.81.20

Enkelvoudige overschrijvingen

Tel:

02/222.40.09

disclaimer