GEMEENTE- en O.C.M.W. -secretarissen en ontvangers

20/09/2018:
1. BelfiusWeb “een modern, performant en globaal digitaal aanbod in permanente evolutie”
2. BrightKnight
Smart Process Automatio: Het integreren van virtuele assistenten waarbij de mens centraal staat
3. Smart Belgium Services: Bruggen bouwen & dialoog opzetten tussen vraag en aanbod van smart oplossingen
4. Fraude in het betalingsverkeer

15/03/2018:
1. Payments Service Directive (PSD 2)
2. Typologie van de Vlaamse & Brusselse gemeenten 2017
Sociaaleconomische clusters

10/10/2017:

1. Upgrade BelfiusWeb: Migratieplan 2017 - 2018
2. Smart Belgium Consulting

23/03/2017:

1. Een nieuwe beleggingsaanpak
Klaar voor de nieuwe regelgeving MiFIDII
2. Herbeleef je stad
3. De sociale rekening, samen naar nieuwe manier van werken
4. Betelen en betaald worden

26/09/2016:
1. Financiering van investeringen… …ook aan renting of LT Huur gedacht?
2. Fraude, something new?
3. Een nieuw thesauriebeheer
4. Van Smart Cities naar Smart Belgium

25&26/02/2016:
1. Smart Cities 1.0 en 2.0
2. Belfius gaat verder waar anderen stoppen !

01/10/2015:
1. Dienstverlening in het kader van investeringen op lange termijn

04/06/2015:

x Dagorde

1. Tevredenheid en Servicing
2. «Smart Cities and Sustainable Development»
3. Mobiel betalen

05/06/2014:

x Dagorde

1. De nieuwigheden op vlak van kaarten
2. «Smart Cities and Sustainable Development»
3. Interactive City - Mobile Payments
  > Persbericht
  > Video

13/03/2014:

x Dagorde

1. Belfius Auto Lease : Mobility solutions - producten en diensten
2. SEPA
3. Financieren van “smart” en duurzame projecten in België
4. Beleids- en Beheerscyclus (BBC) in de praktijk.

07/03/2013:

x Dagorde

1. Verblijfswaarborg en Systeem I nà overlijden
2. Toelichting nieuwe publicatie “Financiële uitdagingen
voor de legislatuur 2013-2018”
3. Belfius IT Line

11/10/2012:

x Dagorde

1. Consultatieronde BBC piloten
2. De impact van Basel3 op de kredietverstrekking aan Publieke Cliënteel
3. Betaalmiddelen
4. Beleggingsnieuws
5. Belfius IT-Line: 2012 en 2013

13/10/2011:

x Dagorde

1. Een nieuw Individueel Financieel Profiel van de gemeenten
2. Nalatenschappen en sociale rekeningen
3. Prepaid Card: De laatste evoluties
4. Rekeningen Wedersamenstelling huurwaarborg
5. Belfius aan uw zijde voor een geslaagde overgang naar S€PA van A tot Z
6. Belfius IT Line: nieuwigheden ivmCODA (en andere bestanden)
7. PubliLink-portaal: resultaten van de enquête

17/03/2011:

x Dagorde

1. Financiën Vlaamse OCMW’s en politiezonesEvolutie 2010
2. Belfius IT Line
3. Feedback implementatie BBC bij pilootbesturen
4. Tevredenheidsenquête 2010: Rekeningen & Betaalmiddelen

14/10/2010:

x Dagorde

1. Circulaire cheques
2. Woonzorgdecreeten BBC
3. Belfius E@sy Doc
4. Messaging in My Portal | BelfiusWeb
5. Het Energy Efficiency-krediet

11/03/2010:

x Dagorde

1. De Belfius-prepaidkaart
Nieuw betaalmiddel voor niet-weerkerende uitkeringen
2. Uw beleggingen in My Portal | BelfiusWeb
3. Belfius IT Line
4. Thesaurieoverschotten beter beleggen
 
disclaimer