FR

PubliLink

by Belfius and Proximus

Toepassingen

De bron van juridische en administratieve informatie voor lokale besturen!

Inforum is de kennisdatabank gespecialiseerd in het opzoeken, bewaren en ter beschikking stellen van alle relevante juridische en administratieve informatie voor lokale besturen (gemeenten, ocmw's, politiezones, intercommunales,…) Inforum is onstaan uit een samenwerking tussen Belfius en de Vereniging van Steden en Gemeenten.

  • Toegang tot de inforum-dienst
  • Link naar een lijst van integrale teksten
  • Link naar een lijst van ‘’altijd nuttig’’ documenten

Rubrieken "mijn integrale teksten" en "mijn altijd nuttig"

Aan de rechterzijde van de inforumwebsite bevinden zich de rubrieken "mijn integrale teksten" en "mijn altijd nuttig". Met deze rubrieke kunt u snelkoppelingen maken naar bepaalde documenten. Zo heeft u bijvoorbeeld het Gemeentedecreet, de wet betreffende de overheidsopdrachten, de meest recente ABEX-index of de bedragen vatbaar voor beslag altijd dicht bij de hand. Om deze twee rubrieken te configureren of te wijzigen, kunt u onze procedure volgen die speciaal voor u opgesteld werd (klik hier om de procedure te zien).

Publicaties online

Uw marktbevragingen voor overheidsopdrachten die alleen op Belgisch vlak gepubliceerd moeten worden, kunt u via www.publicatiesonline.be aanmaken, corrigeren, bewaren en elektronisch versturen naar het Bulletin der Aanbestedingen

Meer info

Kruispuntbank
Meer info

Rijksregister
Meer info

Sociale Zekerheid

De Belgische overheid zal de komende jaren alsmaar meer elektronisch communiceren met burgers en bedrijven. Certipost volgt deze evolutie op de voet en biedt u systematisch een oplossing aan om op de juiste wettelijke basis en met aangepaste veiligheidsnormen uw communicatie met de overheid te versnellen, zodanig dat u met Certipost zo snel mogelijk voordeel haalt uit elke nieuwe verplichting die u wordt opgelegd.

Meer info

Elektronische identiteitskaart

De elektronische identiteitskaart biedt talrijke mogelijkheden in alle sectoren, ongeacht of het om professionele of privé-doeleinden gaat.

Meer info

Portal E-Gov

Federale regering

Gemeenschappen en Gewesten

Contact

Proximus

Publilink helpdesk 0800/25 008
E-mail Publilink Explore publilink@proximus.com

Belfius

Servicing Electronic Banking 02 222 87 10
eb-contact@belfius.be